Download CubeFarm_Latin font for Windows

872 views, 124 downloads
#Style
1 CubeFarm_Latin-Regular.ttfCubeFarm_Latin
2 cubefarmlatin
Download

CHARMAP

CubeFarm_Latin
CubeFarm_Latin
CubeFarm_Latin
CubeFarm_Latin
CubeFarm_Latin

Basic information

Font family: CubeFarm_Latin

Font subfamily identification: Regular

Unique identifier: 1.000;UKWN;CubeFarm_Latin-Regular

Full font name: CubeFarm_Latin Regular

Version: Version 1.000

Postscript font name: CubeFarm_Latin-Regular

Designer: Tzu-yuan Yin

: https://www.behance.net/erikyin

300x600

300x250

300x250

Top